7 ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ พาไปศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

หลากคนที่หากนึกถึงที่เที่ยวเพชรบูรณ์คงอยากจะไปภูเขาเสียส่วนใหญ่แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณมาเที่ยวแล้วคุณได้ทำความรู้จักคนเพชรบูรณ์มากกว่าความคิดที่จะเที่ยวเพชรบูรณ์เพียงอย่างเดียวหากคุณได้ลองศึกษาวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอาจจะทำให้มุมของคุณแตกต่างไปจากเดิมเที่ยว เพชรบูรณ์ คงให้ความหมายเดิมกับคุณเมื่อคุณไม่รู้จักว่าที่นี้คืออะไรเราจึงอยากพาคุณไปพบกับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ 2018-2019 โดยเน้นการศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

 

7.พิพิธภัณฑ์พ่อขุนผาเมือง

เป็นสถานที่จัดแสดงนำเสนอประวัติ และวีรกรรมของพ่อขุนผาเมือง ตามที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุม และข้อสันนิษฐานว่า เมืองราดอยู่ที่ไหน นอกจากนี้ ยังจะมีการรวบรวมความเชื่อของคนเพชรบูรณ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ พ่อขุนผาเมืองและเมืองราดอีกด้วย

ฉะนั้น ต่อไปนี้ ลูกหลานคนเพชรบูรณ์และผู้ที่เข้ามาไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ก็จะได้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาว่า พ่อขุนผาเมืองคือใคร มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงกับแผ่นดินไทยทุกวันนี้อย่างไรบ้าง และทำไมอนุสาวรีย์นี้จึงมาประดิษฐานอยู่ที่หล่มสัก

พิพิธภัณฑ์พ่อขุนผาเมือง
เป็นสถานที่จัดแสดงนำเสนอประวัติ และวีรกรรมของพ่อขุนผาเมือง ตามที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์/10884

 

6.หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

จัดแสดง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับนาม “อินทราชัย” นั้น อัญเชิญมาจากชื่อกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ซึ่งเป็นพระราชโอรสอันดับที่ 72 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นัยยะสำคัญของการอัญเชิญพระนามนี้มาเผยแพร่ ก็เพื่อให้คนเพชรบูรณ์ได้เรียนรู้ และตระหนักว่า เพชรบูรณ์ของเราก็เป็นหัวเมืองสำคัญมาแต่ในอดีต

หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
จัดแสดง เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์/10620

 

5.ถ้ำฤาษีสมบัติ

ตำนานสถานที่ซ่อน พระแก้วมรกต ให้รอดพ้นจากสายตาของญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คนไทยทุกคนต้องรู้จัก “พระแก้วมรกต” อย่างแน่นอน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร แต่รู้หรือไม่ว่าพระแก้วมรกต เคยประดิษฐานอยู่ที่ในถ้ำสมบัติ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งถ้าสมบัติแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ตั้งของกระทรวงการคลัง ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศพระราชกำหนดระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ.2487 จัดตั้งให้ถ้าฤาษีสมบัติเป็นที่เก็บสมบัติของแผ่นดิน

ถ้ำฤาษีสมบัติ
ตำนานสถานที่ซ่อน พระแก้วมรกต ให้รอดพ้นจากสายตาของญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ที่เที่ยวเพชรบูรณ์/10338

 

 

4.วัดธรรมยาน “พญานาคพ่นทรัพย์”

วัดธรรมยาน ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยน้ำบ่อ ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

มีรูปปั้นพญานาคคู่ โด่นเด่นตั้งตะหง่านเป็นแลนด์มาร์คที่รู้จักไปทั่วประเทศ พร้อมกับมีการร่ำลือถึงความศักดิ์ของพญานาค 2 องค์นี้ จนมีการขนานนามว่าเป็น พญานาคพ่นทรัพย์ เนื่องจากมีผู้คนไปขอพร แล้วได้โชคลาภกลับไป

ตามตำนานเล่าว่า พญานาค 2 องค์นี้ เป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมบารมี และตบะญาณแก่กล้า ผู้ปกครองวังบาดาลแถบแม่น้ำมูลทั้งหมด แถมยังเป็นยอดแห่งนักปฏิบัติธรรม และมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง หากใครได้มาสักการะขอพรองค์ จะสัมผัสถึงพลังแห่งความเร้นลับและความศักดิสิทธิ์เป็นอย่างมาก จนขนลุกไปทั่วกาย

เที่ยววัด เพชรบูรณ์
มีรูปปั้นพญานาคคู่ โด่นเด่นตั้งตะหง่านเป็นแลนด์มาร์คที่รู้จักไปทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์/10285

 

3.ตลาดริมน้ำไทหล่ม & ถนนคนเดินไทหล่ม

สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นผ่านตลาดริมน้ำไทหล่ม บริเวณสวนสาธารณะดงตาล ถนนพิทักษ์ ริมแม่น้ำป่าสัก อำเภอหล่มสัก เทศบาลหล่มสักจัดให้พ่อค้าแม่ค้าชาวหล่มสักนำอาหารพื้นบ้านมาออกร้านบนเรือ และตลิ่งริมน้ำหลายร้านให้ได้เลือกทานกัน  เลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่มกันแล้ว มานั่งฟังดนตรีบรรเลงบนมัดฟางข้าวที่จัดเป็นที่นั่งชมดนตรี นั่งทาอาหารไป ฟังเพลงไปด้วย ริมน้ำอากาศเย็นสบาย พลาดไม่ได้เลยมาหล่มสักแล้วต้องมาชิม ชมบรรยากาศตลาดริมน้ำในที่แห่งนี้ ทุกเย็นวันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 22.00 น. โดยเทศบาลหล่มสัก เปิดตลาดแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน..

วิถีชีวิตคน เพชรบูรณ์
เทศบาลหล่มสักจัดให้พ่อค้าแม่ค้าชาวหล่มสักนำอาหารพื้นบ้านมาออกร้านบนเรือ และตลิ่งริมน้ำหลายร้านให้ได้เลือกทานกัน เลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ที่เที่ยวเพชรบูรณ์/6373

 

2.พระพุทธมหาธรรมราชา

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นครธม ครั้นเมื่อพระธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนางสิงขรมหาเทวี อภิเษกสมรสกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าครองเมืองราด (อ.หล่มสัก) เพื่อไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองครั้นพ่อขุนผาเมืองร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าครองเมืองบางยาง (อ.นครไทย) กอบกู้อิสรภาพให้กับประเทศไทย จึงสร้างความคับแค้นใจให้กับพระนางสิงขรมหาเทวีเป็นอย่างมาก พระนางจึงกระทำการเผาบ้านเผาเมืองราดจนย่อยยับเป็นหน้ากลอง แล้วกระโดดแม่น้ำป่าสักฆ่าตัวตาย  จึงทำให้ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาล่องแพไปตามแม่น้ำป่าสัก

 

แต่ด้วยความคดเคี้ยวและเชี่ยวกรากของแม่น้ำป่าสัก จึงทำให้แพที่อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแตกและองค์พระก็จมหายไป จนในเวลาต่อมามีชาวประมงมาพบ และปัจจุบันพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

เที่ยววัด เพชรบูรณ์
ตำนานเมืองเล่าว่ามีชาวบ้านเห็นองค์ พระพุทธมหาธรรมราชา ลอยตามน้ำป่าสักมาเมื่อน้ำขึ้นมาประดิษฐ์สถานองค์ท่านกลับลงไปลอยอยู่ในน้ำอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ที่เที่ยวเพชรบูรณ์/1469

 

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2447-2448 โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครั้งเสด็จไปตรวจราชการที่มณฑลเพชรบูรณ์ และทรงเรียกชื่อเมืองเสียใหม่ว่า “เมืองศรีเทพ” เมืองศรีเทพถูกก่อสร้างขึ้นในยุคที่ขอมเรื่องอำนาจ (อายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี ) ที่ตั้งของเมืองเป็นทำเลที่ดี สามารถติดต่อกับที่อื่นๆได้สะดวกดังนั้นศิลปวัฒนธรรมของเมืองศรีเทพจึงเป็นการผสมผสานกันระหว่า ศิลปะทวารวดีและศิลปะขอม

เที่ยวเมืองเก่า เพชรบูรณ์
เมืองศรีเทพถูกก่อสร้างขึ้นในยุคที่ขอมเรื่องอำนาจ (อายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี ) ที่ตั้งของเมืองเป็นทำเลที่ดี

ข้อมูลจาก: phetchabun.org/ที่เที่ยวเพชรบูรณ์/1358

 

ก่อนเราจะออกไปมองโลกนั้นหากเรารู้ว่าโลกใบเล็กๆนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เช่นเดียวกับที่เที่ยวเพชรบูรณ์ที่คุณกำลังมองหาหากคุณได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมันมากขึ้น ทุกวิวสวยๆที่คุณมอง ทุกบรรยากาศที่คุณัมผัสจะมีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิง

 

 

 

ขอบคุณที่มา: phetchabun.org/ที่เที่ยวเพชรบูรณ์

รับทำ SEO